Dank

Na een paar dagen heb je pas alle informatie en beelden een beetje compleet om er een eindoordeel over te kunnen geven. Maar wat ik er nu over terugdenk is ronduit positief!

Allereerst wil ik iedereen weer bedanken voor zijn of haar enthousiasme. Het fenomeen ‘puzzeltocht’ is nu écht duidelijk bij de deelnemers. Men hielp elkaar, reed met elkaar mee en het groepsgevoel was enorm. Dát wil je, de saamhorigheid en de menselijke verbinding.

Dit keer in Barneveld waren vertegenwoordigers van politie, marechaussee, veteranen, oud-militairen, artsen, de zorg, docenten, psychiatrie en nu ook de brandweer, bij elkaar. Doel: uitspreken vóór de grondrechten. Aangemoedigd door duizenden mensen die dit ondersteunen. Dank aan een ieder!

Verkeerde route?

Telkens wordt er door P4F een route gekozen, waar het midden wordt gehouden tussen zichtbaarheid, haalbaarheid en veiligheid. Een lastig dilemma. Zo was er van te voren bijvoorbeeld bewust gekozen niet een spoorwegovergang te passeren. Tijdens de route is er uiteindelijk een gedeelte van een kleine kilometer bebouwde kom gemist. Dat was jammer en daardoor werd de mars veel korter dan die was gepland. Vervolgens kwam de groep ook nog eens per ongeluk op een bospad terecht. De oorzaak lag hem vooral in een opstapeling van veel voorvallen waar ik jullie niet mee zal vermoeien. Ondanks de consternatie, is wederom fantastisch gefaciliteerd in begeleiding en veiligheid door de veteranen en ex-militairen. De organisatie van ‘In het gelid voor de vrijheid’, is weer geweldig uit de verf gekomen. Chapeau!

Tevredenheid bij iedereen

Geheel organisch is uiteindelijk een groep afgesplitst om zich uit te spreken voor hun grondrechten in het centrum van Barneveld. Met wat ik nu allemaal weet, vind ik dat volstrekt verklaarbaar. De route was door omstandigheden te kort geworden, en tot dan toe gewoon te landelijk geweest. Mede vanwege de aanwezigheid van de dappere Defend jongens uit heel het land, is er voor gezorgd dat een de afsplitsing geheel veilig een route door het centrum van Barneveld heeft kunnen maken. Inmiddels heb ik contact gehad met een paar winkeliers van Barneveld vandaag, en zij stelden zelfs, dat ze het jammer vonden dat de mars niet in z’n geheel was toegestaan door hun burgemeester. Dat had ze mooi wat extra klandizie opgeleverd op de verder erg rustige zaterdag. Uiteindelijk is er zonder geweld of schade in het centrum, net als bij de rest van de mars, vreedzaam een rondje gemaakt.

Leermoment

P4F is duidelijk geworden dat een groot gedeelte van de deelnemers méér behoefte had aan zichtbaarheid in dichter bewoonde wereld. Dat nemen we uiteraard mee naar de planning voor de derde mars. De datum daarvan zal nog bekend worden gemaakt. Voor nu wordt iedereen bedankt voor zijn of haar bijdrage aan weer een geweldige dag van menselijke verbinding en werken aan een veilig en gezond Nederland met gerespecteerde grondrechten.

Groet Dennis